เซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ในร้านแมงป่อง: 18.768962, 98.973792